Aftrap Platform Daedalus

Aftrap Platform Daedalus

Op donderdag 13 oktober  was de aftrap van het onlangs opgerichte Daedalus Platform op de Oude Sterrewacht . Het Platform Daedalus biedt een platform voor activiteiten voor- en door (amateur)sterrenkundigen op de Oude Sterrewacht. Het platform biedt (kleine groepjes) mensen met dezelfde interesses de gelegenheid zich daarin verder te verdiepen of te bekwamen en helpt hen daarbij.

Daedalus: staat voor DENKEN, DOEN en LEREN. Bij DOEN en DENKEN zijn deelnemers zelf, het liefst samen met anderen, actief en ligt het accent op het praktisch bezig zijn (DOEN) of op theorie (DENKEN). Bij LEREN kan heel direct (basis)kennis van anderen worden opgestoken.

Leden van de beide amateurverenigingen LWSK en WLS zijn op het platform actief, maar ook kaderleden van de JWG, en soms sterrenkunde-studenten. Stafleden van de Sterrewacht kunnen bij gelegenheid  een steentje dragen.

Onder leiding van de voorzitter van de LWSK zijn in de loop van de avond reeds een aantal groepjes gevormd.

 

Reageren is niet mogelijk.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial